Dopravní hřiště 3.A

V úterý 7. května se vydala 3.A na dopravní hřiště do Oder. V první části dopravní výchovy se dozvěděli několik informací o bezpečnosti silničního provozu, poznávali dopravní značky, seznámili se, jak se chovat na přechodu pro chodce, na kruhovém objezdu, na křižovatce apod. Po teoretické přípravě přišla na řadu praxe. Nejprve si žáci prošli celé dopravní hřiště pěšky s výkladem pana učitele. Potom už nasedli na kola a jelo se. Výukové lekce na dopravním hřišti budou pokračovat i ve čtvrté třídě.

Mgr. Darja Hromková