Dopravní hřiště 5. třída

Dne 16. 11. 2023 navštívila pátá třída Dopravní hřiště v Odrách. Počasí nám přálo, dokonce se místy objevilo sluníčko, které nám zpříjemňovalo celé dopoledne strávené na hřišti. Všichni žáci si tuto výuku užili, zdokonalili se v pravidlech silničního provozu a bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Někteří žáci úspěšně zvládli test i praktickou zkoušku k získání průkazu cyklisty. Všem zúčastněným žákům přeji klidnou a bezpečnou jízdu na všech cestách. 

Mgr. Monika Niklová, tř. učitelka 5. třídy