Školní rok 2022/2023

Prosinec

Předvánoční jarmark

Listopad

Butovická laťka

Exkurze do planetária

Návštěva městské knihovny

Vyhlášení školního časopisu roku

Halloween a dušičky

Projektový den v páté třídě

Beseda s astronomem Bohuslavem Pelcem

Náš nejlepší kamarád z domu

Výprava do pohádkové říše

Projektový den v 7.A

2. zprávy ze ZŠ Butovické

3. výlet turistického kroužku

Projektový den 7.B

Ekologický program - Od ovečky ke svetru

Vítejte na Zemi

Expedice modrá planeta

Od ovečky ke svetru

Our school

Reportáž TV Polar - setkání s důchodci

Halloween a Památka zesnulých

Projektový den 8.A

Jak se naučit slušnému chování?

Halloween Spooky Night

Hodina fyziky v 9.A

Kyberšikana

Živá knihovna povolání

Výstava podzimních výrobků

2. výlet turistického kroužku

Říjen

Školní kolo Pythagoriády

Zatmění slunce

Setkání s bývalými zaměstnanci

Moravskoslezský matematický šampionát

Exkurze MSPAKT

Páťáci na dopravním hřišti

Ekologický přírodopis v 6. třídě

Stop bullying start connecting

Zprávy ze ZŠ Butovické

Indiáni - reportáž TV Polar

Dopoledne na dopravním hřišti

Den české státnosti

Skupinová práce v 2.A

Návštěva seniorů v Domově sv. Anny

Indiáni z Butovic

Hřiby a muchomůrky

Návštěva zámku a okolí v Nové horce

Adaptační kurz 6. třídy

Řemeslo má zlaté dno

Výtvarná výchova ve venkovní učebně

1.výlet turistického kroužku

Exkurze do hasičské zbrojnice

Září

Turnaj v piškvorkách

První měsíc ve škole

Výtvarná výchova ve 3. třídě

Královna Alžběta II.

Hodiny rodinné výchovy v 7.A

Rukodělky - první výrobky

Zahájení školního roku - reportáž TV Polar

Slavnostní zahájení školního roku