Dětský den

Den dětí se slaví každoročně 1. června. Nejinak je tomu i na naší škole. I my každoročně a již tradičně chystáme zábavu jak pro děti 1. stupně, tak pro děti ve školní družině. Dopoledne se soutěžilo v pěti disciplínách a za jejich úspěšné splnění dostali soutěžící razítko. Za pět razítek pak získali sladkou odměnu. Sportovní a zábavné dopoledne jsme zakončili losováním. Soutěžící obdrželi podle vylosovaného čísla ceny, od hraček až po výtvarné potřeby. Dětský den pak odpoledne pokračoval v družince. Děti hledaly na školní zahradě poklad, vydováděly se na obří nafukovací skluzavce a pochutnávaly si na cukrové vatě. Den plný zábavy, tvoření a dovádění se povedl na jedničku a všem se moc líbil.

Za paní učitelky 1. stupně a paní vychovatelky ŠD napsaly Táňa Weislechnerová a Natalia Chaideftou, žákyně 5. A