Zeměpisná olympiáda

Dne 30. ledna proběhla na naší škole zeměpisná olympiáda. Žáci 6. – 9. ročníků si mohli ověřit své geografické znalosti v praktické a teoretické části. Nejlepší z každé kategorie nás

bude reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 20. února v Novém Jičíně. Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci.


Mgr. Monika Niklová, Mgr. Michal Holub, DiS.