Za tajemstvím utajených zpráv

Za tajemstvím utajených zpráv

Víte, jaký je rozdíl mezi kódem a šifrou? Žáci naší 7. třídy už mají jasno, neboť se ve čtvrtek 28. března 2019 zúčastnili výukového programu pod názvem Tajemství utajených zpráv, který se uskutečnil ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Kromě prohlídky známé a stálé expozice žáci rozpoznávali běžně užívané kódy, seznámili se s principem dvojkové soustavy i s různými typy šifer (např. transpoziční či substituční). Naučili se Caesarovu šifru, s jejíž pomocí našli i ukrytý poklad. Chtěli bychom touto cestou ocenit zajímavý a interaktivní program připravený pracovníky Světa techniky a také poděkovat Místnímu akčnímu plánu města Bílovce (MAP), díky němuž měli žáci tuto zajímavou exkurzi i dopravu zcela zdarma.

Mgr. Lenka Školová, Mgr. Jana Rychtarová