Svět vědy a techniky

Využili jsme nabídku Místního akčního plánu města Bílovce a 15. 4. 2019 jsme s žáky 4. ročníku navštívili Dolní oblast Vítkovic – Svět vědy a techniky, kde byly pro nás připraveny dva edukační programy – Robot Ozobot a Proč? Svět v otázkách a odpovědích. Po programech následovala prohlídka s možností interaktivního zapojení dětí ve světě civilizace, přírody, vědy a objevů.

Akce sklidila u žáků velký úspěch. Zde jsou popsány jejich zážitky.


Ve Světě vědy a techniky se mi líbil program Robot Ozobot, ve kterém jsme dostali každý svého robota a učili jsme se ho naprogramovat. Pomocí barevných kódů dostával robot příkazy, které plnil.

Iva Fišerová

Robot jezdil dopředu, dozadu, doprava, doleva, jezdil také pomalu, rychle, turbo a nitro. To vše jsme museli nejprve barevně zaznačit pomocí ozo kódů.

Kryštof Grosman


Bylo to super. Hráli jsme si s robotem, kterého jsem ovládal pomocí barev.

Daniel Hubeňák


Líbilo se mi, že robot svítil a měnil barvu podle barevného kódu.

Jakub Minster


Nejvíce se mi líbilo, jak jsme dělali reportáž o jídle, přírodě, lidském těle a živočiších. Byl to krásný den.

Kristýna Čížová


Líbilo se mi, že jsme mohli natáčet videa, dívat se na chemické pokusy a nakonec jsme se zchladili ledovým nanukem.

Lukáš Morávek

Jeli jsme se třídou do Světa vědy a techniky. Moje skupina měla téma Gastronomie. Měli jsme rozdělené role – někdo byl reportér, někdo kameraman, někdo vědec. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí a navíc to byla velká legrace.

Karolína Tomášková


Více ve fotogalerii