Recitační soutěž

Dne 6. 2. 2019 proběhla na naší škole soutěž v recitaci, které se účastnili žáci 1. stupně nominováni z třídních kol. Jednotliví žáci soutěžili ve 3 kategoriích. Pro porotu nebylo snadné

vybrat tři nejlepší z každé kategorie, neboť všichni žáci procítěně a odhodlaně přednesli své připravené básně. Po zhodnocení však porota zvolila následující žáky:


Kategorie 1. třída:

1. místo Florián Dostál – Sněhové vločky (Miloš Kratochvíl)

2. místo Lukáš Peřina – Pozdrav vodě

3. místo Štěpán Vlk – Pozdrav vodě

Kategorie 2. třída a 3. A, B:

1. místo Eliška Petrášová – Podle televize (Miloš Kratochvíl)

2. místo Daniel Dragoun – Zimní láska (Karel Benetka)

3. místo Markéta Böhmová – Sněhulák (František Synek)

Kategorie 4. třída a 5. A, B:

1. místo Ema Richterová – Na zápraží koště stálo (Josef Kainar)

2. místo Lea Odchodnická – Hora Říp (Jaroslav Seifert)

3. místo Kateřina Tomášková – Zvířecí kalendář (Rostislav Křivánek)

Všem žákům blahopřejeme a věříme, že je soutěž obohatila o nevšední zážitek.

Za pedagogický sbor 1. stupně Mgr. Monika Niklová