Projektový den - Draví ptáci

V pondělí 25. března proběhl na naší škole projektový den s názvem Draví ptáci. Starostové tříd byli již s předstihem pozváni do ředitelny, kde si vylosovali jednotlivé druhy ptáků, o kterých během pondělního dopoledne jednotlivé třídy zpracovaly informační tabule s popisy o výskytu, hnízdění, rozmnožování, potravě i ochraně těchto ptáků. V průběhu dopoledne se všichni žáci naší školy přemístili na fotbalový stadion, kde na nás a Základní školu Sjednocení čekala společnost Zayferus se svými dravci. Tato společnost se snaží podporovat záchranné programy dravců a sov svými přednáškami doplněnými letovými ukázkami na základních i středních školách po území celé republiky. Na hřišti probíhala v první části poutavá přednáška o životě každého dravce, odpovědi na dotazy žáků a motivující přezkoušení, kdy nejlepší z žáků byli odměněni zajímavými dárky.

V druhé části programu jsme sledovali imitaci lovu – dravci lovili vycpaniny, které se pohybovaly pomocí tažné techniky, shlédli jsme lety s krmením a závěrem si někteří žáci vyzkoušeli přílet dravce na ruku. Po příchodu do školy jsme dokončili informační tabule, které ozdobí prostory naší školy.


za ZŠ Butovickou Mgr. Jan Neubauer

Více ve fotogalerii