Pilotní měření žáků zaměřené na čtení porozumění textu

V průběhu prosince 2018 až března 2019 se naše škola účastní pilotního měření žáků čtvrtého a pátého ročníku zaměřeného na čtení a porozumění textu. Toto měření probíhá ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Laboratoří Eye trackingu pod vedením Ing. Libora Jedličky. Nezávisle na sobě jsou zde pilotovány úlohy doc. Radany Metelkové-Svobodové, Ph. D. a Mgr. Martiny Matějíček-Rozsypalové (obě Pedagogická fakulta OU). Úlohy mají pomoci odhalit možné chyby vznikající při čtení textu a po vyhodnocení následně dodat vyučujícímu podklady na co se u konkrétního žáka zaměřit.

K získání těchto dat je využívána optická metoda záznamu pohybu očí v textu a zvukový záznam. Optická metoda funguje na principu stavby lidského oka, kde žlutá skvrna na sítnici obsahuje největší množství čípků a tyčinek, což v kombinaci se zorničkou vytváří zorný úhel, kterým vnímáme nejvíce informací. Kamerou je snímán průměr a pohyb zorniček pomocí odrazových ploch na oku a počítačově je převáděno zaměření oka do textu na obrazovce v podobě tzv. fixací (kuličky z obrázku). V současnosti se testuje nastavení úloh a vhodný hardware. Průběžně se pracuje na autonomním vyhodnocení obrazového záznamu, zvukového záznamu, míry emocí při čtení textu a vývoji a úpravách software pro dané úlohy.