Exkurze ve Vagonce Interiors s.r.o.

„Taková firma ve Studénce existuje? A kde?“ – ptali se mnozí žáci 9. ročníku, když se dozvěděli, že v rámci předmětu Svět práce mohou tuto společnost navštívit.

Exkurze ve Vagonce Interiors proběhla 15. března a nutno dodat, že žáky opravdu zaujala. Seznámili se s její historií i současností a během prohlídky obdivovali moderní vybavení, zručnost tamních zaměstnanců i její špičkové zařízení.


Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za ochotu a vstřícný přístup našim průvodcům a rovněž majitelům firmy za možnost jejich firmu navštívit.

Mgr. Alena Mičkalová