Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

Tak přesně takhle se jmenovala akce, které se zúčastnili žáci třetího ročníku v Záchranné stanici Bartošovice. Za tuto nabídku Místního akčního plánu města Bílovce velmi děkujeme.

Žáci se seznámili s ptáky ukrývající se v dutinách stromů, viděli, jak to uvnitř dutiny vypadá, jaké typy budek se pro jednotlivé ptáky zhotovují. Dozvěděli se něco o ochraně jednotlivých

ptáků a případných nebezpečích, která jim hrozí. Celý program byl doplněn o praktické ukázky jednotlivých ptáků a dalších živočichů, kteří v této záchranné stanici žijí.