Beseda s ilustrátorem

Dne 4. 2. a 5. 2. 2019 proběhla beseda s dětským ilustrátorem Adolfem Dudkem, která se uskutečnila v městské knihovně ve Studénce. Zúčastnily se jí třídy 1., 5. A a 5. B. Beseda byla pojata aktivní formou, děti se učily malovat pomocí základních geometrických tvarů lidskou postavu, město a hory. Žákům byly také představeny některé ilustrátorovy práce vyskytující se nejen v dětských knihách, ale také v časopisech. Díky této besedě děti načerpaly nové obohacující zkušenosti a vědomosti a získaly povědomost o proporcích lidského těla. Všichni žáci odcházeli s prožitkem a překvapením, co všechno se jim podařilo namalovat.

Mgr. Monika Niklová