Adaptační kurz žáků 6. ročníků

Cíl splněn, mise dokonána. Žáci poznali své třídní i netřídní učitele a nové spolužáky, dokázali se navzájem jistit v lanovém centru a společně překonávat překážky i zadané úkoly, zahráli si spoustu kooperativních her na vzájemné poznání a spolupráci, zaplavali si v bazénu a vyhřáli v páře a vířivce, ujeli 50 kilometrů na kole a osvěžili se v Ondřejnici, našli sladký poklad pod zříceninou hradu Šostýn a zažili spoustu dalších a neopakovatelných zážitků. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří se na organizaci tohoto kurzu rovněž podíleli.

Mgr. Jan Neubauer


Více ve fotogalerii