ŠKOLA‎ > ‎Školní jídelna‎ > ‎

Návod k přihlašování na estrava.cz

Základní podmínka k využívání aplikace ze strany uživatele je přihlášení ke stravování na daný měsíc u paní vedoucí.

Návod:
Na internetové adrese www.estrava.cz

1. krok - kód zařízení – lze vypsat ručně, nebo kliknout na identifikační číslo stravovacího zařízení / č. pro ZŠ Butovická je 222/
2. krok - kód uživatele – je číslo karty
3. krok - heslo – je každému uživateli přiděleno / Standardně nastavené heslo má tvar JPXXXX, kde j a p jsou iniciály ( počáteční písmena jména a příjmení bez diakritiky a malými písmeny) a XXXX je číslo karty. Např. Jan Novák s číslem karty 012 bude mít počáteční heslo nastaveno na jn12. Heslo lze změnit. Můžeme zadat libovolnou kombinaci až 8 čísel nebo znaků. Změněné heslo je nutno si zapamatovat.
4. Po úspěšném přihlášení - uživatele se objeví hlavní menu. Pomocí této nabídky strávník ovládá aplikaci.
5. Jídelníček – v této sekci je možnost odhlásit nebo přihlásit jídlo.Po provedení změn v jídelníčku musí uživatel tyto změny uložit. To provede stisknutím tlačítka Uložit změny.Odhlášky je možné akceptovat den předem do 13,00 hod.
6. Změna e-mailové adresy - při zadání internetové adresy zákonného zástupce Vám na tuto adresu budou zasílány informace o provedených změnách.
7.Odhlášení – odhlášení z aplikace e-strava probíhá prostřednictvím odkazu Konec. Pokud by se uživatel pokoušel ukončit aplikaci bez uložení změn v jídelníčku, bude vyzván dialogovým oknem k uložení informací.

Upozornění:
Změny jsou zpracované každý pracovní den v 13,00 hod.
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace Stravné. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.


Vedoucí školní jídelny: Šárka Zalacková, tel. 556 400 363, 556 400 109
Comments