To jsme my!
Základní škola Studénka Butovická v roce 2018 oslavila již 110 let od svého založení. Vzdělala a odchovala již mnoho žáků. Za dobu svého vzniku prošla mnoha rekonstrukcemi, v současné době probíhají další modernizace vnitřních i venkovních prostor. 

V hodinách českého jazyka a literatury objevují žáci čtenářskou říši a gramatiku. Do tajů matematiky pronikají Hejného metodou, která rozvíjí žáky v mnoha oblastech osobnosti, a to nejen v těch matematických. Od třetího ročníku se žáci učí anglický jazyk, ke kterému přibude od sedmé třídy buď němčina, anebo ruština dle jejich výběru. Mezi další volitelné předměty patří elektrotechnika a mediální výchova pro 9. ročník. 

Žáci jsou zapojeni do programu „Sportuj ve škole“, což jim umožňuje tolik důležitý aktivní pohyb o jednu hodinu týdně navíc. Naše škola dále nabízí žákům kromě školních a mimoškolních akcí bohatý program v družině, dvě velké tělocvičny, přestávky venku i uvnitř, vybavenou školní knihovnu, kvalitní a chutné obědy v jídelně, kroužky ve Školním klubu, návštěvy divadel, exkurze, kurz plavání, lyžařský kurz a další vzdělávací i relaxační aktivity. Zástupci tříd z řad žáků jsou aktivně zapojeni ve Školním parlamentu a podílí se na tvorbě úspěšného školního časopisu Butovický balvan. Již několik let je naše škola zapojena do ekologického projektu „Zelený strom“ – sběr starého papíru. 

Každoročně probíhají grantové akce za finančního přispění města Studénky, mezi něž patří Butovická laťka (soutěž ve skoku vysokém), Butovická hvězdička (výtvarně-hudební soutěž), Have Fun with English (soutěž dvojic v angličtině). Co však také dělá naši školu školou je dlouhodobě fungující všestranný a pohodový pedagogický sbor a vstřícná vzájemná spolupráce s rodiči všech žáků.