Název kroužku

Určeno pro třídu

Časový rozvrh

Učebna a datum zahájení

Zápisné za šk. rok

Vedoucí kroužku

Turistický kroužek

3. - 5.

6. - 9.

pátek 13:45 –15:15

čtvrtek  14:00 – 15:30

+ jedna sobota v měsíci výlet

spodní tělocvična

čtvrtek 22. 9. a pátek 23. 9.

100 Kč

Mgr. Alena Mičkalová

 

Florbal starší

6. - 9.

pátek  14:00 – 15:30

horní tělocvična

pátek 23. 9.

200 Kč

Mgr. Jan Neubauer

 

Sportovní hry

1. - 3.

čtvrtek 13:00 – 14:00

spodní tělocvična

čtvrtek 22. 9.

100 Kč

Mgr. Markéta Martinů

Atletika

6. - 9.

středa 14:15 – 15:15

!!! změna na středu !!!

horní tělocvična ( venkovní hřiště)

!!!  kroužek bude zahájen 2. 11.  !!!

100 Kč

Mgr. Karla Šloncová

Futsal - mladší

1. - 5.

pondělí 14:00 – 15:00

spodní tělocvična

pondělí 19. 9.

100 Kč

Mgr. Vladan Göbel

Jóga

4. - 9.

čtvrtek 14:00 – 15:00

horní tělocvična

čtvrtek 22. 9.

100 Kč

Monika Gabryšová

Futsal - starší

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Volejbal

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Angličtina hrou

2.

čtvrtek 11:50 – 12:35

kmenová učebna 2. třídy

čtvrtek 22. 9.

100 Kč

Mgr.  Lenka Školová

Youtuber – tvorba videí v AJ (max. 16 žáků)

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Já, autor

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Pěvecký sbor

4. - 9.

pondělí 14:00 – 15:00

kmenová učebna 7. třídy

pondělí 26. 9.

100 Kč

Mgr. Michal Holub

Přírodovědný kroužek

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Dovedné ruce a korálkování

2. - 5.

středa 13:00 – 15:00

kmenová učebna 4. třídy

středa 21. 9.

600 Kč

Monika Gabryšová

Ze zahrádky do kuchyně

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Deskové hry

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Filmový kroužek

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Počítačový kroužek

2. - 4.

úterý 13:00 – 14:00

počítačová učebna

úterý 20. 9.

100 Kč

Mgr. Zuzana Jurajdová

Školní časopis

6. - 9.

pátek 14:00 – 15:30

bude probíhat každý týden

počítačová učebna

pátek 23. 9.

100 Kč

Mgr. Zuzana Jurajdová

Multimediální kroužek

zrušeno pro malý počet přihlášených žáků

Školní parlament

2. - 5.

6. - 9.

čtvrtek 12:45 – 13:30

čtvrtek 14:00 – 14:45

multimediální učebna

čtvrtek 8. 9.

zdarma

Mgr. Zuzana Jurajdová

Knihovna

Informační centrum

1. - 9.

 

úterý a pátek 7:35 – 8:00

 

knihovna s multimediální učebnou

úterý 20. 9.

zdarma

Mgr. Jitka Školová