Veselá výstava ovoce a zeleniny

V říjnu proběhla v rámci dne otevřených dveří školy tradiční výstava 1. stupně Veselé ovoce a zelenina. O tom, že byla výstava opravdu veselá, se přesvědčte sami na fotkách výrobků
spolu s autory z naší třídy. Všichni byli za své krásné výtvory odměněni. 
Velmi děkujeme za podporu a pomocnou ruku rodičům dětí.