Z Živé abecedy do Slabikáře
„Písmenková princezna volá o pomoc! Vězní ji černokněžník Písmenkokaz!
Kdo se pokusí najít kouzelné slovo, které princeznu vysvobodí a černokněžníkovi vezme sílu?
Podaří se to tomu, kdo dočetl Živou abecedu a má odvahu.“

Tak to byla velká čtvrteční výzva pro naše šikovné prvňáky. Vše začalo ve třídě dopisem od princezny a pokračovalo se v tělocvičně. Tam s pomocí kamarádů z deváté třídy všichni plnili
ve skupinách úkoly. Skládali slova, četli a psali slabiky, skládali obrázkový příběh. Za správné splnění každého úkolu prvňáci získali písmena, ze kterých našli a složili to pravé vysvobozovací slovo. SLABIKÁŘ. Stačilo už jen najít místo ve škole, kde se černokněžník ukryl a princeznu věznil. Kde jinde, než ve školní knihovně? Dětem se vše podařilo, černokněžník ztratil svou moc a princezna dala odvážným dětem jako poděkování za vysvobození Slabikáře a pracovní sešity. S velkou radostí jsme je společně otevřeli, přivoněli k nové knize. Ve třídě jsme začali číst
první strany. Hurá! Další čtenářská dobrodružství pokračují. Za pomoc vysvobodit Písmenkovou princeznu také děkujeme všem starším kamarádům z deváté třídy.

děti z 1. třídy a paní učitelka Markéta Martinů
 
Více ve fotogalerii