Předvánoční jarmark 
Na prahu letošního adventu se ve čtvrtek 29. listopadu opět otevřely dveře naší školy všem návštěvníkům předvánočního jarmarku. Ve třídách na ně čekali prodejci se svými výrobky i dílny, kde si mohli příchozí vyrobit něco pro radost. Občerstvení se jako tradičně podávalo v místní ,,cukrárně“, o kterou se výborně postarali rodiče našich žáků ze sdružení Pastelka. Chodbami zněly koledy i vánoční písně v podání žákovského sboru za hudebního doprovodu Mgr. Aleny Myškové a pod taktovkou Mgr. Michala Holuba. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům a prarodičům za pomoc a poskytnuté občerstvení, našim žákům za přípravu a realizaci, velké díky patří v neposlední řadě i prodejcům a sponzorům GURMÁN Sedlnice s.r.o. a Mary´s Cake paní Věry Dostalíkové. 

Všem přejeme klidný a pohodový předvánoční čas a nádherné Vánoce.
Mgr. L. Školová

Více ve fotogalerii