Olympiáda z českého jazyka
Dne 30. 11. 2018 se na naší škole jako každý rok uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka. Žáci osmých a devátých ročníků měli za úkol se popasovat s několika jazykovými a jedním slohovým úkolem. Všech sedm účastníků se nelehkých úloh zhostilo svědomitě, avšak do okresního kola mohou postoupit jen ti nejlepší. Za naši školu nás tak v češtinářských dovednostech budou na konci ledna reprezentovat Ondra Šelong z 8. A a Adéla Janáková z 9. třídy. Všem zúčastněným a postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších (nejen) češtinářských úspěchů.

Za pedagogický sbor Mgr. Rostislav Vonšík a Mgr. Jitka Školová