Návštěva Domova NaNovo
„Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti…“ – toto přání pronášíme často a mnohdy ani nepřemýšlíme o významu sdělení. Hlavně zdraví je bráno jako něco samozřejmého, neměnného.
Je třeba si však uvědomit, že zdraví je tím největším pokladem, který je třeba si bránit. A bohužel – ne všem lidem je ho dopřáno. Těmto lidem je nutné, ale současně i krásné, pomáhat a sebemenší podpora má smysl. O tom se přesvědčili žáci 9. ročníku, kteří 26. listopadu a následně 3. prosince navštívili Domov NaNovo ve Studénce, zařízení pro lidi s mentálním postižením.
Přiznávám, že někteří žáci šli na návštěvu s pochopitelnými obavami. Moderní prostory, vlídné přijetí personálu a zejména přímé setkání s některými z klientů způsobily, že obavy brzy opadly. Nabyli jsme dojmu, že mnozí z klientů byli naší návštěvou velmi potěšeni a radost neskrývali rovněž z drobných dárků, které pro ně žáci naší školy vyrobili.
Moc děkujeme za umožnění Domov NaNovo navštívit. Žáci získali nové poznatky a obdivně se vyjadřovali k práci ošetřovatelek, pro které je pomoc ostatním naprosto přirozená a zjevně je naplňuje. Nechme za všechny naše deváťáky promluvit Šárku Šumnou: „Setkání s postiženými lidmi by možná mnoho lidí zavrhlo. Ti, kteří však najdou odvahu, mají šanci zjistit, že tito lidé nejsou vůbec nebezpeční. Jsou to úžasní lidé různých povah, kteří se o sebe bohužel nedovedou sami postarat.“
Mgr. Alena Mičkalová