Have Fun with English 2019
V pátek 5. dubna se opět naše škola stala dějištěm meziškolního klání dvojic v anglickém jazyce, neboť se pod grantovou záštitou města Studénky uskutečnil již tradiční ročník soutěže Have Fun with English. Uvítali jsme žáky a pedagogy ze ZŠ Sjednocení, TGM Studénka, Bravantic, Bílovce (ZŠ TGM a Komenského) a ze ZŠ TGM Fulnek. Deset úkolů čekalo na žáky 5. až 9. ročníku, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. Během tříminutového časového limitu, stanoveného pro každý úkol, se soutěžící museli rychle zorientovat v zadání a následně úkol vyřešit. Žáci skládali věty, přiřazovali odpovědi a otázky, pracovali s textem, zadání obsahovalo i poslech a práci s anglickými videy. Jednotlivé úkoly, jejichž náročnost byla odstupňována podle věku a znalostí dětí, byly po skončení tří minut samostatně obodovány porotci z řad žáků naší i jiných škol.

Všichni soutěžící bojovali až do konce s nejvyšším nasazením, ale tyto dvojice byly nejlepší:
I. kategorie (5. tř.)
1. místo – E. Otáhalová, N. Davidová (ZŠ TGM Bílovec)
2. místo – A. Orlíková, V. Sukupová (ZŠ TGM Fulnek)
3. místo – T. Kremzer, L. Bravanský (ZŠ Komenského Bílovec)
II. kategorie (6. – 7. tř.)
1. místo – A. Stanovský, T. Hanzelka (ZŠ TGM Studénka)
2. místo – M. Krchňák, F. Kupský (ZŠ Komenského Bílovec)
3. místo – O. Pelikán, V. Dubec (ZŠ TGM Fulnek)
III. kategorie (8. – 9. tř.)
1. místo – S. Krchňáková, M. Pospíšilová (ZŠ Komenského Bílovec)
2. místo – T. Gilg, V. Rusek (ZŠ Komenského Bílovec)
3. místo – M. Lednická, T. Štefunková (ZŠ TGM Fulnek)

Nejlepší tři dvojice v jednotlivých kategoriích byly odměněny knihami z nakladatelství Oxford University Press (OUP), a to za finančního přispění města Studénky, neboť naše škola získala na tento projekt grant. Všichni soutěžící si pak s sebou domů odnesli tužku s názvem akce. Tento rok naši soutěž opět navštívila i zástupkyně OUP za Moravskoslezský kraj paní Mgr. M. Vařeková, která představila přítomným pedagogům novou řadu učebnic a věnovala jim drobné dárky i materiály z nakladatelství. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Studénka za finanční příspěvek k realizaci celé akce, která se opět setkala u žáků i pedagogů s velmi příznivým ohlasem.  Velký dík zaslouží všichni zúčastnění za vzornou reprezentaci své školy, organizátoři z řad žáků za skvělou pomoc, bez níž by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit, a samozřejmě všichni pedagogové, kteří celý projektový den připravili.
                                                            Za vyučující aj a organizátory soutěže Mgr. L. Školová