Den otevřených dveří u příležitosti oslav 110 let školy

V úterý 23. 10. 2018 se od 15:00 otevřely dveře naší školy široké veřejnosti. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout prostory a vybavení školní budovy, při čemž v odborných učebnách na druhém stupni pro ně byla nachystána ukázka učebních pomůcek rozličných předmětů. V prostorách prvního stupně žáci a učitelé přichystali výstavku výrobků z podzimních přírodnin.

Při této příležitosti k nám také zavítali bývalí žáci se svým někdejším třídním učitelem panem Ludvíkem Zháňalem, aby zavzpomínali na svá školní léta a zpečetili zde 50 let výročí od absolvování povinné školní docházky.

Doufáme, že se všem návštěvníkům u nás ve škole líbilo a budeme se těšit na brzké shledání na listopadovém Adventním tvoření.
Za pedagogický sbor Mgr. R. Vonšík, Mgr. L. Školová