Školní kolo dějepisné olympiády
Každoročně v měsíci listopadu probíhá na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Letošní 48. ročník měl tematické zaměření „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesta
jako tepny civilizace“, Tato soutěž je dobrovolná a mohou se do ní přihlásit žáci 8. a 9. ročníků. Školní kolo proběhlo ve čtvrtek 22. listopadu 2018 a zúčastnilo se ho celkem 7 žáků
jak z deváté třídy, tak z obou osmých tříd. Do okresního kola, které se uskuteční ve středu 16. ledna 2019 v Novém Jičíně, postupuje Vojtěch Zuzaník z 9. třídy. 
Všem žákům děkuji za domácí přípravu a za účast na olympiádě. Mgr. Jitka Školová