Páťáci jako cyklisté
Dne 12. 10. navštívila 5. B společně s 5. A dopravní hřiště v Odrách. Díky krásnému, teplému a slunečnému počasí si žáci celé dopoledne strávené na hřišti užili, zdokonalili se v pravidlech silničního provozu a bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Někteří žáci úspěšně zvládli test i praktickou zkoušku k získání průkazu cyklisty. Všem zúčastněným žákům přeji klidnou a bezpečnou jízdu na všech cestách. 
Mgr. Monika Niklová

Více ve fotogalerii

Comments