Butovická hvězdička
Dne 12. března 2019 pořádala ZŠ Butovická již tradiční setkání talentovaných zpěváků a výtvarníků. Akce s názvem Butovická hvězdička patří dlouhá léta k oblíbené soutěži, které se účastní žáci prvního stupně základních škol. Letošní ročník zaznamenal mimořádný počet přihlášených zájemců. Kromě pořadatelské školy se do soutěžního klání zapojily ZŠ TGM Studénka, ZŠ Sjednocení Studénka, ZŠ Hladké Životice, ZŠ TGM Jistebník a ZŠ Pustějov. Akce byla rozdělena do dvou části, pěvecké a výtvarné. Pro pěvecké vystoupení si účinkující zvolili žánrově různorodé písně, zatímco ve výtvarné oblasti bylo zadané jednotné téma: Fantazijní postava. V rámci obou disciplín byly stanoveny tři kategorie, ve kterých odborná porota ve složení: Magda Hošková, Zdeněk Kroutil, Niki Klazarová, Dana Šípošová a Vašek Šípoš zhodnotila a určila pořadí na prvních třech místech. Všichni žáci s odvahou a odhodláním úspěšně prezentovali své dovednosti, za které byli sladce odměněni. 

Poděkování patří vyučujícím 1. stupně ZŠ Butovická za organizaci a realizaci, městu Studénka za finanční podporu a učitelům zúčastněných škol, kteří své žáky doprovodili a podpořili.

Pěvecká soutěž:
I. kategorie – 1. třída
1. místo: Jasmine Chudárková – ZŠ TGM, Studénka
2. místo: Eva Neubauerová – ZŠ Butovická, Studénka
3. místo: Vanesa Horáková – ZŠ Sjednocení, Studénka
II. kategorie – 2. a 3. třída
1. místo: Markéta Tomková – ZŠ Sjednocení, Studénka
2. místo: Zuzana Hegerová – ZŠ Pustějov
3. místo: Patrik Válek – ZŠ Hladké Životice
III. kategorie – 4. a 5. třída
1. místo: Kristýna Barošová – ZŠ Hladké Životice
2. místo: Ondřej Šíma – ZŠ TGM, Jistebník
3. místo: Ema Hadová – ZŠ Sjednocení, Studénka

Výtvarná soutěž:
I. kategorie – 1. třída
1. místo: Viktorka Kotýnková – ZŠ Sjednocení, Studénka
2. místo: Ema Hudečková – ZŠ TGM, Jistebník
3. místo: Alex Šenk – ZŠ Pustějov
II. kategorie – 2. a 3. třída
1. místo: Táňa Weislechnerová – ZŠ Butovická, Studénka
2. místo: Gabriela Janošková – ZŠ Butovická, Studénka
3. místo: Karolína Tížková – ZŠ TGM, Studénka
III. kategorie – 4. a 5. třída
1. místo: Hana Soukupová – ZŠ Hladké Životice
2. místo: Daniela Dobešová – ZŠ Pustějov
3. místo: Markéta Pumprlová – ZŠ Butovická, Studénka
Za pedagogický sbor 1. stupně Mgr. Monika Niklová