Cesta za poznáním výroby baněk
Dne 14. 11. 2018 navštívila třída 5. B Slezskou tvorbu v Opavě, ve které se ručně vyrábí a zdobí vánoční baňky. Žáci si prohlédli výrobu, viděli foukání jednotlivých druhů baněk, stříbření a zdobení. Poté jsme navštívili tvořivou dílnu a každý žák si dle vlastních představ ozdobil svou baňku. Celou naši exkurzi jsme ukončili v podnikové prodejně, ze které jsme odcházeli s nezapomenutelnými zážitky a s vánočními ozdobami.
Mgr. Monika Niklová