Soutěž ve sběru papíru

Naše škola se v tomto školním roce již popáté zúčastnila soutěže ve sběru starého papíru. Do projektu firmy ORC recycling s.r.o. „Zelený strom“ se zapojují školy, které se chovají ekologicky a šetrně k přírodě, zajímavá je pochopitelně i získaná finanční odměna. Každoročně z ní profitují všichni žáci naší školy, například příspěvkem na různá kulturní představení či přepravu na akce pořádaná školou. Nejpilnější žáci i třídní kolektivy jsou samozřejmě odměněni zajímavými bonusy.
Žáci naší školy si v letošním roce vedli nadmíru zdatně. Nasbírali totiž neuvěřitelných 23 340 kg starého papíru. Patří jim za to krásné 7. místo v rámci Moravskoslezského kraje, celkem bylo přihlášeno 77 škol.
Poděkování patří žákům a jejich rodičům a prarodičům za podporu této akce. I přes značný počet zapojených žáků věřím, že v příštím ročníku budeme mít možnost se potkat i s novými tvářemi. 

Nejvíce starého papíru nasbírali tito žáci:
1. Paruzová Rozálie - 2.A      6 254 kg 
2. Křepelka Jakub - 2.B         1 616 kg 
3. Vlk Matěj - 2.B                 1 419 kg 
4. Davidová Simona - 2.B      1 184 kg 
5. Matoušek Matěj - 8.B           701 kg 
6. Ševčíková Aneta - 8.A          668 kg
7. Richterová Tereza - 3.tř.      581 kg
8. Svačinová Adéla - 2.B          549 kg
9. Dresler Erik - 9.B                 488 kg
10. Lienertová Eliška - 7.B        455 kg

Mgr. Alena Mičkalová

 
Comments