Výstava prací žáků ZŠ Butovická na městském úřadě

V rámci dne otevřených dveří na Městském úřadě ve Studénce byla naše škola oslovena, abychom k této příležitosti připravili výstavu prací našich žáků. A tak ve dnech 24. až 27. září 2012 měli nejen občané našeho města možnost zhlédnout ukázky výtvarných prací a projektů našich dětí. A věřte, že bylo pro nás učitele těžké vybrat opravdu ty nejlepší výtvory. Návštěvníci si prohlédli nejrozmanitější výtvarné techniky, výrobky z papíru, modelovací hmoty či plastových lahví, projekty pak byly zaměřeny na historii, přírodopis či zeměpis. 
Podle příznivých vzkazů v návštěvní knize lze soudit, že se práce moc líbily a my jsme rádi, že se s nimi mohla široká veřejnost seznámit.
Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na uskutečnění této výstavy.
                                                                    Za pedagogický sbor Mgr. A. Horváthová, Mgr. L. Školová

 
 
 
Comments