1. září na ZŠ Butovická aneb „Vítejte, prvňáčci!“

Je 1. září. Den, na který se vždy těší všichni budoucí prvňáčci. Plni očekávání, napjatí zvědavostí a možná i s troškou trémy se vydávají, doprovázeni svými rodiči, poprvé do školy. 
Je 1. září. Den, kterým nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním žákům a jejich učitelům začíná nový školní rok.

Slavnostní zahájení letošního školního roku 2010/2011 se již tradičně odehrálo ve školní družině naší školy. 

Po úvodním slovu paní ředitelky Mgr. Jany Rychtarové přivítala žákyně 9. ročníku místostarostu našeho města pana PhDr. Miroslava Havránka. Ten popřál všem žákům na jejich cestě za vzděláváním mnoho úspěchů, hodně nových poznatků a veselých zážitků. A pak přišlo na řadu vítání prvňáčků. Jejich paní učitelka Mgr. Lucie Matýsková je všechny postupně vyzvala k sobě na pódium školní družiny a představila ostatním spolužákům, kteří je povzbudili hlasitým potleskem. Jako památku na dnešní výjimečný den si každý prvňáček s sebou odnesl malý dárek.

„Jak bude vypadat moje třída? S kým budu sedět v lavici? Zvládnu všechno učení? Jaké hračky budou v družince?“ Tyto a mnohé jiné otázky se jistě honily v hlavinkách 25 dětí, které si již odteď mohou říkat školáci. 
Po ukončení slavnostního zahájení školního roku se žáci se svými třídními učiteli odebrali do tříd. I prvňáčci zanedlouho vstoupí do své třídy, nejprve však na ně a jejich rodiče čekala prohlídka školní družiny. 

Po prohlédnutí družinky a seznámení se s oběma vychovatelkami čekala děti již jejich třída. Čerstvě vymalovaná, vyzdobená barevnými obrázky, mapami a nástěnnými tabulemi přivítala své žáky. Paní učitelka děti vyzvala, aby usedly do lavic. 

Školní rok uteče jako voda a bude tu 30. červen, poslední školní den… Pojďme si aspoň krátce, několika fotografiemi, připomenout závěrečný den loňského školního roku, poslední den absolventů naší školy… Vždyť i oni byli kdysi prvňáčci…

Milí prvňáčci, máte před sebou dlouhou cestu. Nepůjdete ale po ní sami. Spolu se svými učiteli a rodiči ji zdárně projdete a naučíte se na ní mnohému užitečnému a potřebnému pro vaše budoucí studia, pro váš budoucí život. Na konci té devítileté cesty i vás bude čekat loučení se školou, se svými spolužáky a vstup do nové životní etapy… 

Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim v naší škole líbilo a aby v ní zažili spoustu legrace.

                                                           Za pedagogický sbor ZŠ Butovická Mgr. Marcela Kováčová

     
     
     
     

     


Comments