Vzdělávací dějepisná akce – „Nicholas Winton – Síla lidskosti“

Dne 1. října proběhl v kině Radost v Bílovci výchovně vzdělávací pořad pro žáky devátého ročníku pod názvem „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. Cílem vzdělávací akce bylo doplnit a přiblížit žákům téma holocaustu v období 2. světové války. Nejprve žáci zhlédli hodinový film, který vyprávěl o unikátní akci Nicholase Wintona, jenž zachránil před smrtí 669 českých a slovenských dětí. Následně po projekci filmu proběhla beseda s dramaturgem pořadu panem Zdeňkem Tulisem, který poutavě vyprávěl o zajímavém životě pana Wintona, o holocaustu, o „Wintonových dětech“ a který odpověděl na spoustu zvídavých otázek (o celém projektu se více dozvíte na www.wintonfilm.com).

Ukázky z reportáží žáků devátých ročníků, které napsali následně po návratu zpět do školy:
„Tento film je o československých dětech, které Nicholas Winton zachránil za druhé světové války od smrti v koncentračních táborech. Film je velmi emotivní a příběh velmi dojemný. Sir Nicholas Winton byl u nás vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, který převzal z rukou tehdejšího prezidenta Václava Havla za záchranu 669 dětí …“                                                                               Martina Dybalová, Katka Polášková 

„Děj filmu se odehrává v době 2. světové války. Nicholas Winton se snaží zachránit děti před transportem do koncentračních táborů. Zachránil jich celkem 669. Příběh vyprávějí zachráněné tzv. „Wintonovy děti“. Na toto období mají strašlivé vzpomínky a jen pár z „Wintonových dětí“ o nich chce vyprávět …“ 
                                                                                               Sabina Holaňová, Hedvika Pomikálková

„Ani jedno ze zachráněných 669 dětí pana Wintona neznalo. Děti vůbec nevěděly, že je to on, který je zachránil před smrtí. Domnívaly se, že se na jejich záchraně podílela nějaká mezinárodní organizace. Uběhlo padesát let od skončení války. Wintonova manželka Gréta našla na půdě dokumenty a fotografie o transportech a poté zorganizovala setkání s jeho „dětmi“, kterým bylo tehdy již okolo šedesáti let a více. Celý film byl opravdu dojemný, kladl důraz na lidství a spravedlnost…“ 
                                                                                                                               Adam Poštolka
„V tomto televizním dokumentu se paní moderátorka obrátila na publikum v sále a zeptala se, jestli je tady někdo, komu pan Winton zachránil život. V tu chvíli povstal celý sál. Byla to velice dojemná chvíle. Pan Winton obdržel celou řadu ocenění a také šlechtický titul. I ve svých 102 letech je stále čilý, příjemný, vtipný a neskonale skromný pán, který si zaslouží obdiv nás všech…“ 
                                                                                                                                   Jan Zindler
Děkuji panu učiteli Mgr. Janu Neubauerovi za pomoc při organizaci této akce.
                                                                                                                        Mgr. Jitka Školová

Comments