Vánoce na dědině!

Konečně jsme se s dětmi dočkali!
V pondělí 13. prosince 2010 jsme s dětmi navštívili skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.
Tam jsme se dozvěděli, jak se slavili Vánoce a jaké byly tradice před 100 léty.
Děti cestou potkaly Mikuláše, anděla a čerta-těm zazpívaly a oni je na oplátku obdarovali sušenými jablky! Některé děti vůbec nevěděly, co to sušená jablka jsou!
Další pro děti velkou neznámou byly Lucky, většina dětí viděla tyto bílé osůbky poprvé!
Holky si myslely, že jsou to jeptišky!
Ve skanzenu jsme s dětmi navštívili deset stavení a v každém jsme se dozvěděli něco zajímavého! Někde jsme shlédli zdobení perníčků, někde zas práci s kolovrátkem, pak jsme shlédli lití olova, vánoční výzdobu chudého stavení, následně výzdobu stavení bohatého statkáře. Děti také navštívily školu, kde se vyučovalo za dávných časů. Když se jich pan učitel zeptal na co má v ruce rákosku, tak nevěděly. Také se ptaly nač je ta díra v lavici, myslely si, že si tam děti odkládaly mobil, nebo Fruko. Až když jim pán učitel vysvětlil, že je to místo pro kalamář a k čemu ten kalamář vlastně je,byly chytřejší. Nakonec jsme navštívili poslední, desátou chaloupku, kde jsme dostali čaj a buchtu, na které si pochutnávali děti před 100 léty!
Tento výlet se všem dětem i „dospělákům“ určitě líbil! Také děti si udělali obrázek, jak jejich vrstevníci, kdysi dávno trávili Vánoce!
Toto odpoledne bylo, doufám, takové sváteční předvánoční pohlazení!
                                                                                                                 Vych. Radka Šecová

     
     
     
Comments