Sportovní den žáků 1.-4. třídy

V pátek 24.9.2010 se na sportovním hřišti u Základní školy Butovické ozývalo veselé skandování doprovázeno transparenty. Ptáte se proč? Neboť právě probíhala sportovní olympiáda žáků 1.-4. ročníku, kteří si porovnávali své síly v běhu, ve skoku dalekém a v hodu granátem. 
Celé dopoledne proběhlo ve sportovním duchu a na hřišti se ozývalo : „Hurá, do toho, do toho…“ Paní učitelky pro vítěze připravily sladkou medaili a ostatní žáci dostali za účast a obrovské skandování sladký bonbón, a proto sportu 3x HURÁÁÁ, HURÁÁÁ, HURÁÁÁ.
                                                                                                                 Mgr. Aranka Horváthová


Comments