Čteme společně anglicky

V úterý 21. 9. 2010 navštívila naši školu Mgr. Martina Válková z nakladatelství Oxford University Press, aby nám předvedla práci s anglickými knihami, které se podařilo získat díky finančnímu přispění rodičů žáků. Děti 5., 7. a 9. tříd se společně začetly a zaposlouchaly do zajímavých příběhů anglické historie a literatury a také pracovaly s interaktivní tabulí.
Mgr. Válková zaujala svým přístupem, rozhledem a zpracováním témat knih. Ty byly třídám rozděleny podle jazykové obtížnosti. Děti se s knihami seznamovaly nejdříve prostřednictvím jejich ilustrací a pomocí doprovodných otázek školitelky si opakovaly slovní zásobu. Příjemným úvodem knih byly motivační hádankové hry, na které navazoval text příběhu. Ten mohli žáci zároveň sledovat před sebou a vnímat poslechově. Učili se tak korektní anglické výslovnosti, seznamovali se s novou slovní zásobou a procvičovali si překlad.

Většinu žáků hodina velmi zaujala a aktivně se podíleli na jejím průběhu. Prezentaci zachytila i místní kabelová televize Odra, kterou jsme na naši školu pozvali. Touto cestou bychom chtěli znovu poděkovat paní Válkové za velmi zdařilou prezentaci a doufáme, že děti si ke knížkám z naší anglické knihovny najdou svou cestu i mimo vyučování. 

                                                            Vyučující anglického jazyka
              Mgr. J. Bártová, Mgr. L. Školová, Mgr. A.Neuwirthová, Ph.D, Mgr. A. Myšková a N. Vavrošová.

     
     
     
     
     


Comments