Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou

V pondělí 8. listopadu jsme byli pozváni pracovnicemi Městské knihovny ve Studénce paní Ludmilou Goldovou a Mgr. Dagmar Válkovou na besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou, která se věnuje především literatuře pro děti a mládež. 
Petra Braunová nám v úvodu prozradila pár informací o sobě i rodině a poté poutavě vyprávěla o svých knížkách. Povídání prolínala četbou ukázek nejen ze svých již vydaných knih, ale také z nově publikované knížky Ema a kouzelná kniha. Pozorně jsme paní spisovatelku poslouchali a během besedy jsme si prohlíželi její knihy. Na závěr jsme ji zahrnuli zvídavými otázkami, na které nám ochotně odpovídala, a nakonec se nám všem podepsala do literárních sešitů, či památníků. 
Většina z nás z besedy odcházela s úsměvem a na cestě zpátky do školy jsme si povídali, kterou její knihu si přečteme, či zakoupíme do naší školní knihovny. 
Děkujeme pracovnicím knihovny za pozvání a těšíme se někdy zase příště.
                                                                                                 Čtenáři 6. třídy a Mgr. Jitka Školová

     

     
Comments