Školní kolo Olympiády z českého jazyka

Do 37. ročníku školního kola Olympiády z českého jazyka určeného pro žáky 8. a 9. ročníků se letos přihlásilo celkem 24 žáků (16 žáků ze dvou 8. tříd, 8 žáků z 9. třídy) . Termín soutěže byl stanoven na první prosincový týden. Žáci nejprve řešili náročnou gramatickou část soutěže, poté následoval slohový úkol na téma Naštěstí jsem si to včas vyžehlil/a. Do okresního kola OČJ, které se bude konat v úterý 22.3.2011 ve SVČ Fokus Nový Jičín, postupují dvě žákyně: Martina Dybalová z 9. ročníku a Iveta Barnetová z 8.A třídy. V případě nemoci jedné ze dvou dívek je zastoupí náhradník Kristýna Drejslová z 9. třídy. 
Všichni soutěžící letošního ročníku OČJ si zaslouží poděkování za účast a oběma děvčatům přejeme co nejlepší výsledky v okresním kole.
                                                                                       Mgr. Marcela Kováčová, Mgr. Lenka Školová

Comments