Lyžařský výcvik ZŠ Butovická

Vše to začalo už před osmou hodinou ranní, kdy jsme se my, účastníci lyžařského kurzu, sešli před školou. Naskládali jsme všechna zavazadla do autobusu, rozloučili se s rodiči a odjeli směr hory. Autobus nás však nevysadil na místě určeném k pobytu, takže jsme museli absolvovat zdlouhavou cestu do kopce po svých. Unaveni jsme došli k hotelu Charbulák, kde už pro nás byl přichystaný výborný oběd. Poté jsme se ubytovali na pokojích, vybalili zavazadla, oblékli jsme lyžařskou výstroj a hurá na svah, kde nás učitelé rozdělili do tří družstev. Každodenní program vypadal takto:
7:00 – budíček
8:00 – snídaně
9:00 – 11:00 – dopolední lyžování
12:00 – oběd a pak polední klid
14:00 – 16:00 – odpolední lyžování
18:00 – večeře, pak informace na příští den, přednáška a zábava
21:00 – večerka
Předposlední den našeho pobytu na horách patřil soutěžím. Dopoledne proběhla soutěž ve slalomu a odpoledne závod zaměřený na lyžařské dovednosti. Večer se vyhlásily výsledky závodů, vítězové dostali medaile a sladké odměny. Poté následovala diskotéka, na kterou se všichni moc těšili a díky které se nám večerka o malinko prodloužila. Poslední den jsme si sbalili věci, uklidili v pokojích a šli jsme zase z kopce dolů, kde nás čekal autobus.
Myslím, že s letošním lyžařským výcvikem byli všichni účastníci spokojeni. 

                                                        za účastníky kurzu Zuzka Švagerová, žákyně 7. B při ZŠ Butovická


Comments