Jablúčko a sakura – Japonsko-české setkání ve Studénce

V pondělí dne 21. března 2011 žáci II. stupně navštíví nevšední koncertní projekt Jablúčko a sakura, který proběhne pod záštitou MěKS v sále Dělnického domu ve Studénce. Jedná se již o třetí ročník hudebního projektu, jehož výstupem je série koncertů po českých a moravských městech. Dominantním rysem je setkání japonských a českých hudebníků a jejich kultur. Mottem letošního ročníku je „Japonsko-české setkání s lidovou písní“ a slibuje všem divákům neopakovatelné zážitky při umělecké konfrontaci obou kultur a jejich bohaté historie. Tradiční spolupráce s českými hudebníky bude rozšířena o účast dalších japonských umělců. Účinkovat bude japonské trio (klavír, flétna, violoncello) a moravská cimbálová muzika Pramínky. Žáci budou mít možnost srovnat lidové písně obou kultur, a to jak v jejich rozdílnostech, tak ve společných shodných prvcích. Koncert bude doprovázen mluveným slovem. O tento projekt projevila zájem také televize Noe, která mu následně věnuje hodinový pořad „U nás aneb od cimbálu o lidové kultuře“. Výjimečný projekt v únoru 2011 dokonce získal záštitu Japonského velvyslanectví.
                                                                                                       Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.
Comments