Meziškolní soutěž v angličtině HAVE FUN WITH ENGLISH – pod grantovou záštitou města Studénky

Středečního odpoledne 13. dubna se na naší škole rozezněla první slova v anglickém jazyce, jimiž byli přivítáni soutěžní dvojice žáků základních škol ze Studénky: ZŠ Sjednocení, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Butovická. Vybraní soutěžící ze 4. až 9. ročníků se utkali ve třech kategoriích a snažili se uplatnit veškeré své znalosti a dovednosti při plnění různých úkolů z anglického jazyka. Žáci skládali věty, hledali odpovědi, pracovali s textem i se slovníkem, kreslili obrázky podle daných instrukcí apod. 
Všechny úkoly v rámci jednotlivých kategorií byly odstupňovány dle náročnosti a odpovídaly znalostem daných ročníků, přesto to soutěžící dvojice neměly vůbec jednoduché. Každý úkol byl omezen časovým limitem tří minut a zadání také nebylo zrovna málo. Jednotlivé úlohy byly po skončení tří minut samostatně obodovány a konečný součet všech bodů rozhodl o vítězích v dané kategorii. 
S organizací pomáhali žáci osmých a devátých ročníků naší školy, kteří nesli značnou odpovědnost za regulérnost a správnost této soutěže. Těm patří velký dík za skvělou pomoc, bez níž by se akce takového rozsahu nemohla uskutečnit.

A jak celá soutěž dopadla? 

I. kategorie (4. – 5. tř.) 
1. místo – Michal Manďák a Tomáš Křižák (ZŠ Sjednocení)
2. místo – Tereza Krečmerová a Julie Otrusinová (ZŠ Sjednocení)
3. místo - Jakub Noháč a Roman Gabčo (ZŠ Butovická)

II. kategorie (6. – 7. tř.)
1. místo – Ondřej Laniak a David Ostrožlík (ZŠ Butovická)
2. místo Kateřina Pospěchová a Filip Urbánek (ZŠ Sjednocení)
3. místo – Martin Šebík a Eliška Pavlíková (ZŠ TGM)

III. kategorie (8. – 9. tř.)
1. místo – Kristýna Drejslová a Adam Poštolka (ZŠ Butovická)
2. místo – Matěj Myška a Martin Myška (ZŠ TGM)
3. místo – Lukáš Vlk a Šimon Kaňovský (ZŠ Sjednocení)

Jsme rádi, že každá ze zúčastněných škol získala nějaké umístění a nikdo tak nebyl z výsledků zklamán. Nejlepší tři dvojice v jednotlivých kategoriích byly odměněny hodnotnými cenami z nakladatelství Oxford University Press, a to za finančního přispění města Studénky, neboť naše škola získala na tento projekt grant. Ti, kdo se neumístili, a pomocníci při organizaci z řad žáků dostali sladkou odměnu.
Máme zato, že soutěž se setkala u žáků i pedagogů s velkým úspěchem a stane se jistě nedílnou součástí tradice naší školy.
Ještě jednou bychom touto cestou chtěli poděkovat městu Studénka za finanční přispění k celé akci a pogratulovat všem vítězům k dosaženým umístěním. 
                                               Za vyučující anglického jazyka při ZŠ Butovická Mgr. Lenka Školová


Comments