Výchovně vzdělávací akce na dopravním hřišti v Příboře

Od poslední návštěvy na dopravním hřišti v Příboře uplynulo sedm měsíců. Za tu dobu se žáci 5. ročníku mohli naučit doma či ve škole dopravní značky, křižovatky a další důležité dopravní předpisy. V úterý 19. dubna 2011 jsem s žáky opět navštívila příborské dopravní hřiště, aby dokončili kurz a získali cyklistické průkazy. Podmínkou k získání tohoto průkazu bylo napsání testu a správná jízda na dopravním hřišti bez porušení dopravních předpisů. Musím konstatovat, že testy byly opravdu náročné a z dvaceti otázek se mohli žáci splést pouze čtyřikrát. Nejvíce chybovali v otázkách zaměřené na křižovatky. Test úspěšně napsali a držiteli cyklistických průkazů se stali tito žáci: Kuba Noháč, Klárka Bučková, Petr Kovařík a Jenda David.
Ocenění a pochvala patří všem žákům. Nejen za snahu, kterou prokázali jak v teorii, tak při jízdě na kole, ale také za slušné chování po celé dopoledne. 

Děkuji slečně učitelce Alence Horákové za hlídání dětí a za pomoc po celou dobu akce. Mgr. Jitka Školová

     

     

     

Comments