Oslavili jsme Den dětí!

Podle historie se Den dětí slaví každoročně 1. června už od roku 1952. Letos vyšel na středu, a proto jsme společně připravily pro naše žáky prvního stupně malou oslavu tohoto svátku v prostorách školy. Každá z nás si vymyslela netradiční sportovní disciplínu (hod do otvorů krabice, prolézání tunelem, slalom, autíčka na provázku, hod kroužky na plastovou láhev a hod papírovými míči do koše). I když to s počasím vypadalo nadějně, uprostřed her nás kapky deště zahnaly pod střechu školního dvora, kde jsme sportovní akce dokončily. Děti byly za úspěšné splnění disciplíny odměněny sladkými bonbóny. 
Radostnou tečku na závěr oslav udělala všem dětem tombola. Mnoho krásných cen, zakoupených z finančních prostředků fondu FKSP, bylo připraveno ve školní družině. Děti si podle vylosovaných čísel našly své ceny.
Zářivé jiskry v očích dětí a úsměv na tváři svědčil o vydařenosti oslavy. Doufáme, že se všem dětem líbila. 
Paní učitelky prvního stupně
 
     

     

     

     


Comments