Dějepisná olympiáda

I v letošním školním roce proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Letošní ročník byl zaměřen na téma „Ve zdraví i v nemoci (Od šamana k penicilinu). Stejně jako v předchozích letech byl určen pro žáky osmého a devátého ročníku. Školní kolo proběhlo ve čtvrtek 25. listopadu a zúčastnili se ho žáci Filip Kavan z 8.A, Petr Novák, Marek Nohel z 8. B a Adam Poštolka s Janem Zindlerem z 9. ročníku. Do okresního kola, které se uskuteční v úterý 1. února v Novém Jičíně, postupují Marek Nohel a Adam Poštolka. Všem žákům děkuji za účast a Markovi s Adamem držím palce v kole nadcházejícím.                   
 Mgr. Jitka Školová

Comments