Butovická hvězdička

Dne 24. března ožila naše škola v odpoledních hodinách ruchem příchozích dětí, které přišly poměřit své umělecké schopnosti a dovednosti v soutěži Butovická hvězdička. Děti se sjely se svými p. učitelkami ze Studénky a ze širokého okolí našeho města. Zúčastnily se kolektivy dětí z těchto škol: ZŠ Sjednocení, Tovární, TGM 2. května, ZŠ Pustějov, Bílov a Kujavy. 
Děti se rozdělily do dvou skupin - na pěvecký a výtvarný obor. Malí výtvarníci malovali soutěžní práce na téma „Z pohádky do pohádky“ a k tomu jim zpívali vybraní sólisté ze všech zúčastněných škol. Výkony soutěžících byly na vysoké úrovni a porota měla velice těžké rozhodování. Na první tři místa dosáhli tito žáci: 

Výtvarná soutěž: 
I. kategorie – 1. ročník
1. místo Filip Grosman (ZŠ TGM 2. května)
2. místo Tadeáš Vrabec (ZŠ Sjednocení)
3. místo Natálie Šimečková (ZŠ Sjednocení)

II. kategorie – 2. a 3. ročník
1. místo Lucie Omamíková (ZŠ TGM 2: května)
2. místo Vanesa Lichá (ZŠ Kujavy)
3. místo Klára Bulavová (ZŠ Bílov)

III. kategorie – 4. a 5. ročník
1. místo Jana Hrušková (ZŠ Sjednocení)
2. místo Vojtěch Slavík (ZŠ Sjednocení)
3. místo Marie Dámková (ZŠ Pustějov)

Pěvecká soutěž: 
I. kategorie – 1. ročník
1. místo Julie Anna Tomášková (ZŠ Sjednocení)
2. místo Klára Michálková (ZŠ Butovická)
3. místo Václav Malovec (ZŠ Sjednocení)

II. kategorie – 2. a 3. ročník
1. místo Matěj Matoušek (ZŠ Sjednocení)
2. místo Marie Dolinková (ZŠ TGM 2: května)
3. místo Vanesa Vyvialová (ZŠ Butovická)

III. kategorie – 4. a 5. ročník
1. místo Martin Šandl (ZŠ Sjednocení)
2. místo Jan Lakomý (ZŠ Pustějov)
3. místo Štěpán Vorlický (ZŠ Kujavy)

Butovická hvězdička probíhá již po mnoho let pod záštitou Města Studénky, které poskytuje finanční prostředky k zabezpečení zdárného průběhu soutěže a touto cestou děkujeme představitelům našeho města za podporu grantu. 
Na závěr bychom také chtěly poděkovat všem soutěžícím, pedagogickému doprovodu a pozvat je na příští ročník Butovické hvězdičky.
                                                                                         Paní učitelky prvního stupně ZŠ Butovická


Comments