Bruslení žáků 2. A

Jaro se už venku hlásí o slovo, ale naše třída se ještě minulý týden proháněla na bruslích. V pátek 11. 3. 2011 jsme úspěšně zakončili bruslení v rámci hodin tělesné výchovy. Na ledě jsme se scházeli pravidelně jednou týdně v období od ledna do března. 
Velice mile mne překvapilo, že celá moje třída měla brusle a s nadšením jsme mohli všichni vstoupit na ledovou plochu. Snad každý si zde vyzkoušel, jak snadné a rychlé je „setkat se s ledem tváří v tvář“. Ani já jsem nebyla výjimkou. Tím spíše musím ocenit snahu a vytrvalost těch dětí, které stály poprvé na bruslích. Byla to pro mne radost sledovat úžasné pokroky začátečníků. Chtěla bych však pochválit i ty děti, které se na ledě pohybovaly s přehledem a byly pro ostatní velkou motivací. Poslední bruslení jsme zakončili soutěžemi a rozloučili jsme se tak s ledovou plochou alespoň pro tento školní rok. Škoda jen, že se kvůli nemocnosti dětí nesešla celá třída.
Moc bych chtěla poděkovat rodičům, babičkám i dědečkům dětí z 2. A za jejich obětavou pomoc při zajištění zdárného průběhu této akce. Zvláštní dík patří paní Švagerové a paní Říčanové. 
Ještě jednou všem moc děkuji a už se těším společně s dětmi až spolu znovu vyjedeme na led! 
                                                                                                     Šárka Rochlová, třídní učitelka 2.A

            


Comments