ABCD, UŽ TO JEDE A MRAVENIŠTĚ

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 proběhl Den otevřených dveří na ZŠ Butovická ve Studénce. Rodiče současných i budoucích žáků nahlédli do vyučovacích hodin všech tříd na prvním stupni. 
ABCD, UŽ TO JEDE se rozjelo v první třídě výukou prvopočátečního čtení. V MRAVENIŠTI pilně pracovali žáci druhé až páté třídy. 
Vyučovali jsme matematice, českému a anglickému jazyku, prvouce a hudební výchově.Během šedesáti minut jsme vystřídali různé formy a metody práce, zejména ty netradiční a zábavné. Rodiče byli nejen diváky, ale také jsme je zapojili do některých činností. Oživením tohoto odpoledne byla výuka českého jazyka s interaktivní tabulí a 
s ukázkami výukových programů na počítačích v multimediální učebně.
Všem zúčastněným žákům náleží velká pochvala za to, že přišli ve svém volném čase, aby nejen svým rodičům, ale také veřejnosti předvedli to, co se naučili. Rodičům děkujeme za zájem a ochotu přijít se podívat mezi nás. Těšíme se opět v příštím školním roce při společném setkání. 
                                                                                        Paní učitelky prvního stupně ZŠ Butovická

     

Comments