Zápis se blíží!

Zpráva z projektu ZŠ a MŠ Butovická
V MŠ Butovická v těchto dnech vrcholí příprava dětí na událost, která je čeká 28.1.2010. Naše škola ve spolupráci s touto mateřskou školou připravila projekt „K zápisu s úsměvem“ předškolákům, který probíhal v rámci čtyř setkání s dětmi. Sezení byla přímo zaměřena na rozvoj předškoláků. Děti v harmonickém prostředí své mateřské školy řešily různé specifické úkoly spojené s neobvyklým metodickým vedením. Naším cílem je předškolák, kvalitně připravený na vstup do I. ročníku ZŠ, pozitivně motivovaný ke zvládnutí zápisu – předškolák přicházející s úsměvem. Součástí projektových hodin byla také základní diagnostika školní zralosti, která vyústí právě u zápisu. 
Na projektu spolupracovaly Mgr. Anna Neuwirthová, Ph. D. za ZŠ Butovická a paní Gabriela Steculová za MŠ Butovická.
Účastníci projektových hodin – předškoláci z MŠ Butovická.
ZŠ Butovická děkuje paní Gabriele Steculové a dětem za všechnu odvedenou práci.
                                                                                                                 Anna Neuwirthová

     

     


Comments