VÝSLEDKY ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2010 – 2011

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2010 – 2011 proběhl ve čtvrtek 28.1.2010. Zájem o umístění svého dítěte do prvního ročníku naší školy projevilo 34 rodičů. K zápisu se dostavilo 32 rodičů s dětmi. Dva rodiče se omluvili pro nemoc svých dětí, jejich zápis proběhne v náhradním termínu.

Zápis v číslech:
K zápisu se dne 28.1.2010 dostavilo 32 dětí předškolního věku.
Poprvé u zápisu bylo 25 dětí.
Podruhé – po odkladu povinné školní docházky – 7 dětí.

Po zápisu, po tom co děti absolvovaly všechny jeho části je již dnes jasné, že do prvního ročníku na naší škole ve školním roce 2010 – 2011 nastoupí 23 prvňáčků. 

Posouzení školní zralosti a vhodnosti zaškolení u 9 dětí provede odborné pedagogické poradní zařízení do konce tohoto školního roku. 
U dvou dětí, které byly v době konání řádného zápisu nemocné, proběhne zápis v mimořádném termínu.

Skutečný a konečný počet žáků, kteří nastoupí do prvního ročníku budeme znát po provedení zápisu v náhradním termínu a po provedení posouzení školní zralosti u dalších dětí v červnu letošního roku.

Zápis na naší škole proběhl zdárně a úspěšně dle naší vlastní metodiky a naším vlastním originálním způsobem vícekrokové postupné diagnostiky předškolní zralosti dětí předškolního věku prováděné v úzké a velmi dobře fungující spolupráci s Mateřskými školami ve Studénce. Vedoucí zápisu byla Mgr. Alena Myšková, vedoucí metodického sdružení učitelů prvního stupně naší školy. Zápis prováděly všechny učitelky 1. stupně naší školy, spolupracovali asistentka 1. stupně a někteří vyučující 2. stupně – ti zajišťovali potřebnou administraci celého zápisu. 
Při samotném zápisu byly ve třídách přítomny i učitelky z jednotlivých mateřských škol, ze kterých přicházely děti k zápisu. Děkuji všem za dlouhodobou práci při přípravě a za realizaci zápisu všem našim dlouhodobě zapojeným a zúčastněným pedagogům, všem spolupracujícím Mateřským školám.

Za důvěru projevenou našemu způsobu a strategii ve vzdělávání a výchově žáků děkuji všem rodičům předškoláků, kteří k zápisu přišli - rozhodli se své dítě umístit právě na naší školu.

                                                                                                                              Martin Krupa
Comments