Zahájení školního roku 2009 – 2010

První školní den školního roku 2009 – 2010 je za námi. Jak jsme začali? Na začátku bylo slavnostní vyvěšení vlajek před budovu školy. Vyvěsili jsme naši státní vlajku, neboť jsme Českou školou. Další vyvěšenou vlajkou byla vlajka města Studénky, města, které naši školu zřizuje a podporuje a odkud je většina našich žáků. V letošním školním roce bylo vyvěšení vlajky města obzvlášť významné, neboť aktuální školní rok začal v roce kulatého, padesátého výročí založení našeho města. 
Po vyvěšení vlajek jsme se odebrali na společné zahajovací shromáždění do prostor školní družiny, kde jsme do komunity školy přivítali naše nové žáčky prvňáčky a představili je starším spolužákům. Všemu přihlíželi rodiče a příbuzní malých žáčků, jimž chci jako ředitel školy vyslovit obzvlášť velký dík za důvěru, kterou naší škole projevili umístěním svého dítěte do našeho prvního ročníku. Je to pro naši školu veliký úkol a závazek, který se budeme snažit naplnit naší kvalitní vzdělávací a výchovnou prací. Přejeme si, abychom spolu s jejich rodiči mohli po celou dobu školní docházky prožívat jejich pokroky při výuce ve všech oblastech vzdělávání, spokojenost, úsměvy, a úspěch ... Přejeme našim prvňáčkům i jejich rodičům úspěšné vykročení do důležité „školní“ etapy jejich života. 
Přání úspěšného vykročení do nového školního roku 2009 – 2010 samozřejmě patří i všem ostatním žákům školy, jejich rodičům, všem našim pedagogům a zaměstnancům. Zvlášť důležitý bude letošní školní rok pro naše deváťáky, které čeká životní krok – volba střední školy, volba jejich budoucího povolání. Těm přejeme, aby našli dostatek sil a energie, vše nasměrovali tím pro sebe nejlepším směrem, aby na konci školního roku, až se s námi budou loučit, byli všichni spokojení a šťastní.
Při příležitosti zahájení nového školního roku jsme přivítali i nové zaměstnance – nové pedagogy a asistentky. Od letošního školního roku u nás budou na druhém stupni školy vyučovat paní učitelka Mgr. Petra Richterová a slečna učitelka Mgr. Irena Šimečková. Na prvním stupni budou pracovat jako asistentky pedagoga slečna Markéta Horváthová a slečna Alena Horáková. 
Popřát škole – všem žákům, jejich rodičům, učitelům a zaměstnancům, přišla i paní Helena Wojdylová, členka rady Města Studénka. Její slova byla slavnostní tečkou našeho společného zahajovacího ceremoniálu. Za její přání a účast při zahájení školního roku na naší základní škole paní Wojdylové i městu Studénka, které reprezentovala, děkujeme. 
                                                                                                                    Mgr. Martin Krupa

          
     
     


Comments