Velikonoční odpoledne pro rodiče s dětmi

Svátky jara jsme na naší škole přivítali náležitým způsobem. Dne 29.3. 2010 se uskutečnilo velikonoční odpoledne pro rodiče s dětmi. Třídy i chodby byly tematicky vyzdobeny a na tom se podíleli všichni od 1. do 5. ročníku včetně školní družiny. Každá třída si připravila pracovní dílnu, kde se mohli zapojit rodiče i naši žáci a domů si pak každý odnesl své „dílko“.
V prvních třídách si děti mohly vyzkoušet výrobky ze slaného těsta, zdobení velikonočních věnečků a ubrouskovou techniku na květináčcích. Druháci zase pracovali s papírem a vytvářeli papírové ozdoby k zavěšení na jarní ratolístky. Také se vžili do role ilustrátorů a kreslili své originální velikonoční pohlednice. Žáci 3. a 5. ročníku dali síly dohromady a připravili pracovní dílnu ke zdobení vajíček různými technikami. Děti se také naučily plést pomlázky, a to díky dědečkovi jednoho z žáků 5. ročníku. Na závěr dílny proběhla soutěž o nejhezčí vajíčko. Velikonoční odpoledne pro děti a rodiče se vydařilo. Návštěvníci této akce se mohli inspirovat velikonoční výzdobou a přivítat tak jarní svátky i u sebe doma. 

                                                                                Mgr. Šárka Rochlová Mgr.Aranka Horváthová

     

     

     

     
Comments